O žároprůmyslu

Věděli jste, že každodenní život by byl nepředstavitelný bez žárovzdorných materiálů?

K čemu vlastně slouží žárovzdorné výrobky?

Představte si například automobil.

To je OCEL, MĚĎ, HLINÍK, SKLO A PLASTY. Všechny tyto materiály jsou vyráběny při extrémně vysokých teplotách.

Pro názornost si uveďme příklad výroby oceli.

Surové železo je taveno ve vysoké peci a dále přetvářeno na ocel během tepelných procesů při teplotách až 1700°C. Vnitřek tavící pece musí být tvořen vyzdívkou, aby nedošlo k roztavení jejího kovového pláště. Tato vyzdívka je vyrobena z žáromateriálů, které se obdobně používají k průmyslové výrobě skla, mědi, hliníku a plastů.

Jak žáromateriály odolají tak extrémním teplotám, z čeho jsou a jak se vyrábějí?

Základní složka se skládá z různých hornin např. magnesitu, lupku, křemence aj.  Žárovzdorné horniny mohou být těženy buď povrchově nebo v dolech. Tyto horniny jsou rozemlety a pak vypalovány ve speciálních pecích na vysokou teplotu, dle typu horniny např. 1800°C u magnesitu, což jim dodá žárovzdorné vlastnosti.

Takto získaný materiál je smíchán s dalšími pojivy (např. jílem) a tvarován zejména hydraulickými lisy do nejrůznějších tvarů a velikostí tlakem až 3200 tun (to je hmotnost například 80 plně naložených kamionů).

V závislosti na použití jsou odlisované výrobky dále sušeny při teplotách 350°C nebo vypalovány v tunelových pecích při teplotách až 1800°C, aby získaly specifické chemické a mechanické vlastnosti.

Jak jsou pak hotové výrobky využívány?

Produkty jsou instalovány specializovanými stavebními firmami v tepelných agregátech nebo tavících pecích našich zákazníků.

rotační pec

Jak dlouho vydrží žáromateriály takto extrémní teploty v provozu?

V ocelářském průmyslu vydrží dle použití od několika hodin až po mnoho let. Například ve sklářském průmyslu mohou vydržet až 15 let. V koksárenství může dosáhnout životnost při pravidelné údržbě až 30 let. Poté jsou vyzdívky vybourány a část materiálu recyklována pro další výrobu.

Náš průmysl se skládá z uceleného cyklu procesů od těžby suroviny, její zpracování, výroby žárovzdorných produktů, jejich instalace, opravy agregátů až po jejich demontáž a recyklaci.

Žáromateriály udržují primární průmyslovou výrobu v chodu 24hodin denně a jsou nenahraditelné při výrobě produktů, které používáme každý den.