Úvod

Predstavitelia významných firiem vyrábajúcich žiaruvzdorné materiály vytvorili v roku 2001 nadnárodnú asociáciu združujúcu výrobcov zo SR a ČR.  Asociácia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb , ktorého základným cieľom je hájiť záujmy výrobcov žiaromateriálov a hľadať riešenia všetkých problémov , ktoré sú spoločné pre všetkých členov Asociácie.  Členovia Asociácie sa zameriavajú na zvyšovanie konkurencieschopnosti v rámci rozvíjania svojej doterajšej hlavnej náplne. Spoločne koordinujú a implementujú riešenia v rámci svojich hlavných výrobných činností, využívajú spoločný ľudský a vedomostný potenciál a tým posilňujú svoje postavenie na trhu. Všetky spoločné jednania a aktivity prebiehajú na priateľskej báze.

Asociácia výrobcov žiaromateriálov je členom PRE – Európskej federácie výrobcov žiaromateriálov so sídlom v Bruseli. PRE bola založená v roku 1953, je neziskovou organizáciou , zastupujúcou výrobcov zo 16 krajín Európy a individuálnych členov – najväčších európskych výrobcov žiaromateriálov.

PRE v rámci EU legislatívy a normalizácie, zastupuje záujmy členov a jej aktivity sú zamerané na dosiahnutie cieľov cez spoluprácu s Európskymi inštitúciami ( European Commission, European Parliament a Council ) a širokým okruhom partnerov ako sú Európska komisia pre normalizáciu (CEN), konfederácia Európskeho obchodu ( BusinessEurope)a inými asociáciami ako sú Eurofer (oceliarstvo), CEMBUREAU(cementársky priemysel), CEFIC ( chemický priemysel) IMA-Europe ( priemysel minerálov ) Euromines ( Európsky ťažobný priemysel) a pod.

PRE je členom Ceramie-Unie , reprezentujúcou Európsky keramický priemysel. Ceramie-Unie zastupuje viac ako 2000 fabrík z celej Európy.

 

Zakladajúci členovia asociácie:

 • Dinas Banská Belá, a.s., Banská Belá
 • Keravit, s.r.o., Ostrava – Vítkovice
 • LOVINIT, a.s., Lovinobaňa
 • Moravské keramické závody a.s., Rájec – Jestřebí
 • Moravské šamotové a lupkové závody a.s., Velké Opatovice
 • Refractory Slovakia, s.r.o., Košice
 • REFRASIL, s.r.o., Třinec – Konská
 • SILIKE s.r.o., Praha
 • Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava
 • SLOVMAG, a.s., Lubeník
 • ŠAMO, s.r.o., Liberec
 • ZEOLIT Kladno s.r.o., Kladno
 • ŽÁROHMOTY, s.r.o., Třemošná
 • ŽIAROMAT a.s., Kalinovo

KONTAKT

Sídlo asociácie:

Průmyslová 720, Konská

739 61  Třinec

Česká republika

.................................................

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Gažúr

prezident asociácie

Tel.: + 421 (0)58 482 2323

E-mail: gazur.roman@smzjelsava.sk

logo_acsvz

........................................

Členovia výkonného výboru :

Ing. Roman Gažúr – SMZ, a.s.

Ing. Ladislav Kašpar – PD Refractories, a.s.

Ing. Pavel Bulant – SEEIF Ceramics, a.s.

Ing. Tadeáš Franek – Refrasil, s.r.o.

Ing. Milan Kvetko – Slovmag, a.s.

Ing. Vladimír Petrov – RMS, a.s.