O Asociaci

Představitelé významných firem vyrábějících žáruvzdorné materiály vytvořili v roce 2001 mezinárodní asociaci sdružující výrobce z České a Slovenské republiky. Asociace byla založená jako zájmové sdružení právnických osob, jehož základním cílem je hájit zájmy  výrobců žáromateriálů a hledat řešení všech výzev v společné problematice našeho oboru. Členové asociace se zaměřují na zvyšování konkurenceschopnosti v rámci neustálého rozvoje své činnosti. Společně koordinují a implementují řešení a nalézají nová východiska. Díky efektivnímu využití společného lidského a vědomostního potenciálu tak posilují své tržní postavení. Všechny společné jednání a aktivity jsou založeny na přátelské bázi.

Asociace Českých a Slovenských výrobců žáromateriálu – AČSVŽ je členem Evropské federace výrobců žáromateriálů – PRE se sídlem v Bruselu. PRE byla založena v roce 1953, je rovněž neziskovou organizací zastupující výrobce z 16 zemí celé Evropy a individuální členy – největší evropské výrobce žáromateriálů.

PRE v rámci legislativy a normalizace Evropské Unie zastupuje zájmy členů a její aktivity jsou zaměřené na dosáhnutí cílů skrze spolupráci s Evropskými institucemi (Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada) a širokým okruhem partnerů jako jsou Evropská komise pro normalizace (CEN), konfederace Evropského obchodu (Business Europe) a jinými asociacemi Eurofer (ocelářství) CEMBUREAU (cementářství), CEFIC (chemický průmysl), IMA-Europe (průmysl minerálů), Euromines (těžební průmysl) apod.

PRE je členem Cerame-Unie, reprezentující Evropský keramický průmysl. Cerame-Unie zastupuje více než 2000 výrobců z celé Evropy.

Zakládající členové asociace:

 • Dinas Banská Belá, a.s., Banská Belá, SR
 • Keravit, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, ČR
 • LOVINIT, a.s., Lovinobaňa, SR
 • Moravské keramické závody a.s., Rájec – Jestřebí, ČR
 • Moravské šamotové a lupkové závody a.s., Velké Opatovice, ČR
 • Refractory Slovakia, s.r.o., Košice, SR
 • REFRASIL, s.r.o., Třinec – Konská, ČR
 • SILIKE s.r.o., Praha, ČR
 • Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava, SR
 • SLOVMAG, a.s., Lubeník, SR
 • ŠAMO, s.r.o., Liberec, ČR
 • ZEOLIT Kladno s.r.o., Kladno, ČR
 • ŽÁROHMOTY, s.r.o., Třemošná, ČR
 • ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, SR

KONTAKT

Sídlo asociace:

Průmyslová 720, Konská

739 61  Třinec

Česká republika

.................................................

Statutární orgán:

Ing. Stanislav Dvořák

prezident asociace

Tel.: + 420 516 493 411

E-mail: Stanislav.Dvorak@pd-group.com

logo_acsvz

........................................

Členové výkonného výboru :

Ing. Stanislav Dvořák – P-D Refractories CZ – prezident

Ostatní členové:

Ing. Roman Gažúr – SMZ, a.s.

Ing. Miroslav Pszcolka – Vesuvisus Česká republika a.s.

Ing. Miroslav Bruk – Refrasil, s.r.o.

Ing. Milan Kvetko – Slovmag, a.s.

Ing. Vladimír Petrov – RMS, a.s.